Administrācija


1)
Lidija Kravčenko, skolas direktore

        (-67288515, 67474421, * rukvs@riga.lv, Skype: sarunaU

 
2)
Romāns Tilleris, direktores vietnieks izglītības jomā

        (-67287708, 67474418, * ukrvsk@inbox.lv ,  Skype: sarunaU

3) Ināra Boka, direktores vietniece izglītības jomā
       (-67284779, 67474416,
* inara.boka@gmail.com

 

4) Olga Pelageičeva - pirmsskolas vadītāja, (-67284779

 

5) - skolas metodiķe, (-67284779

 


 

 

Laipni lūgti!

 
               
       

   Jūs esat apmeklētājs. ©