Bibliotēka

Bibliotekāre:   Alla Kiseļova

Pieņemšanas laiki:

PIRMDIENA 8.00-16.00,

OTRDIENA 8.00- 15.45,

TREŠDIENA 8.00-16.00

CETURTDIENA 9.00-13.40

PIEKTDIENA Metodiskā diena

Skolā apstiprinātais mācību grāmatu saraksts

 /atbilstoši IZM apstiprinātajām māc.lit. sarakstam/

 

Mācību literatūra 1. klase

Nr.

p.k.

Mācību

Priekšmets

Izdevuma autors

Mācību grāmatas, darba burtnīcas

nosaukums

Izdevniecība

Gads

1.

Latviešu valoda

 

Z. Anspoka,

Z. Dambe,

I. Marševska

Latviešu valoda mazākumtautību

skolā. Mācību grāmata

 

„Latviešu valodas

aģentūra ”

2013

2.

Latviešu valoda

 

Zenta Anspoka,

Zaiga Dambe,

Iveta Marševska

Latviešu valoda mazākumtautību

skolā.

Darba burtnīca. 1.daļa.

Darba burtnīca. 2.daļa.

„Latviešu valodas

aģentūra ”

2014

3.

Dabaszinības

R. Arājs,

V. Drulle

Izzini pasauli! Dabaszinības.

Mācību grāmata.

Izzini pasauli! Dabaszinības.

Darba burtnīca.

„ Zvaigzne ABC”

2005

4.

Matemātika

 

J. Mencis,

E. Krastiņa

Matemātika. Mācību grāmata

Matemātika.

Darba burtnīca. 1., 2.d.

„ Zvaigzne ABC”

2013

5.

Mazākumtautību

valoda

E. Raita

L.Šironina

 

E.Arhangeļska

 День за днем: русский язык

AБэВэГэДэйка māc.gr,darba burtnīca

1d.,2d.,3d.

Prosto po-russki -6kl, A-1

„Zvaigzne ABC”

“Zvaigzne ABC”

 

“Retorika A”

2007

2014

 

2008

6.

Ukraiņu valoda

Н. Скрипченко,

М. Вaшуленко

Буквар

„Освiта”

2001

7.

Sociālās zinības

G. Andersone

Sociālās zinības. I un II d.

(darba burtnīcas)

„ Zvaigzne ABC”

2005

8.

Ētika

Vita Golubova,

Iveta Ikale

Ētika (darba burtnīca)

„ Zvaigzne ABC”

2005

9.

Mūzika

Ingrīda

Vilkārse,

Ieva Čerpinska

Mūzika

„ Zvaigzne ABC”

2000

10.

Angļu valoda

Simmons N.

 

·        Family and Friends 1. Class Book

·        Family and Friends Starter Class Book

„Oxford University

 Press”

2014

 

          Mācību literatūra 2. klase

Nr.

p.k.

Mācību

priekšmets

Izdevuma autors

Mācību grāmatas, darba burtnīcas

Nosaukums

Izdevniecība

Gads

1.

Latviešu valoda

 

Zenta Anspoka,

Zaiga Dambe

Latviešu valoda mazākumtautību

skolā. Mācību grāmata.

Latviešu valoda mazākumtautību

skolā. Darba burtnīca

„Latviešu valodas

aģentūra ”

2014

2.

Dabaszinības

R. Arājs,

V. Drulle

Izzini pasauli! Dabaszinības.

Mācību grāmata.

Izzini pasauli! Dabaszinības.

Darba burtnīca

„ Zvaigzne ABC”

2006

3.

Matemātika

 

J. Mencis,

E. Krastiņa

Matemātika. Mācību grāmata.

Matemātika.

„ Zvaigzne ABC”

2014

4.

Mazākumtautību

valoda

Erna Raita

E.Arhangelska

 День за днем: русский язык

Prosto po-russki  6kl.A-1

„Zvaigzne ABC”

Ŗetorika A”

2008

2008

5.

Ukraiņu literatūra

О. Савченко

 

Читанка, I частина

„Освiта”

2002

6.

Ukraiņu literatūra

О. Савченко

 

Читанка,  II частина

„Освiта”

2002

7.

Ukraiņu valoda

М. Бiлецька

Рiдна мова

„Освiта”

2000

8.

Sociālās zinības

G. Andersone

Sociālās zinības. Darba burtn., 1., 2.d.

„ Zvaigzne ABC”

2005

 

 

 

 

 

 

 

9.

Ētika

Vita Golubova,

Iveta Ikale

Ētika, darba burtn.

„ Zvaigzne ABC”

2005

10.

Mūzika

Ingrīda

Vilkārse,

Ieva Čerpinska

Mūzika

„ Zvaigzne ABC”

2001

11.

Angļu valoda

Sommons N.

Family and Friends 1. Class Book

Family and Friends 2. Class Book

„Oxford University

 Press”

2014


Mācību literatūra 3. klase

Nr.

p.k.

Mācību

priekšmets

Izdevuma autors

Mācību grāmatas, darba burtnīcas

nosaukums

Izdevniecība

Gads

1.

Latviešu valoda

 

Zaiga Anspoka,

Zaiga Dambe,

Iveta Marševska

Latviešu valoda mazākumtautību skolā.

Mācību grāmata, 1., 2.d.

Darba burtnīca, 1., 2.d.

„Latviešu valodas

aģentūra ”

2015

2.

Dabaszinības

R. Arājs,

V. Drulle

Izzini pasauli! Dabaszinības.

Mācību grāmata.

Izzini pasauli! Dabaszinības.

Darba burtnīca

„ Zvaigzne ABC”

2007

3.

Matemātika

 

J. Mencis,

E. Krastiņa

Matemātika. Mācību grāmata.

„ Zvaigzne ABC”

2014

4.

Ukraiņu literatūra

О. Савченко

 

Читанка I частина

„Освiта”

2002

5.

Ukraiņu literatūra

О. Савченко

 

Читанка  II частина

„Освiта”

2002

6.

Ukraiņu valoda

М. Вашуленко

Рiдна мова (3)2

„Освiта”

2000

7.

Mazākumtautību

valoda

Erna Raita

E.Arhangelska

 День за днем: русский язык

Prosto po-russki 6 kl.A1

„Zvaigzne ABC”

Ŗetorika A

2009

2008

8.

Sociālās zinības

G. Andersone

Sociālās zinības. Darba burtn., 1., 2.d.

„ Zvaigzne ABC”

2005

 

 

 

 

 

 

 

9.

Ētika

Vita Golubova,

Iveta Ikale

Ētika (darba burtnīca)

„ Zvaigzne ABC”

2005

10.

Mūzika

Ingrīda

Vilkārse,

Ieva Čerpinska

Mūzika

„ Zvaigzne ABC”

2002

11.

Angļu valoda

Simmons

Naomi

Family and Friends 2. Class Book.

Family and Friends 2. Work Book

“Oxford University

Press”

2009

 

  Mācību literatūra 4. klase

Nr.

p.k.

Mācību

priekšmets

Izdevuma autors

Mācību grāmatas, darba burtnīcas

nosaukums

Izdevniecība

Gads

1.

Latviešu valoda

 

Svetlana Neilande u.c.

Latviešu valoda mazākumtautību

skolā. Mācību grāmata.

Latviešu valoda mazākumtautību

skolā. Darba burtn.

„Latviešu valodas

aģentūra ”

2010

2.

Dabaszinības

R. Arājs,

V. Drulle

Izzini pasauli! Dabaszinības.

Mācību grāmata.

Izzini pasauli! Dabaszinības.

Darba burtn., 1., 2.d.

„ Zvaigzne ABC”

2005

3.

Matemātika

 

J. Mencis (sen.),

J. Mencis (jun.)

u.c.

Matemātika. Mācību grām.

„ Zvaigzne ABC”

2010

4.

 Sociālās zinības

G. Andersone

Sociālās zinības. Darba burtn., 1., 2.d. 

 

„ Zvaigzne ABC”

2005

5.

Mazākumtautību

valoda

М. Гаврилина

E.Arhangelska

Русский язык

Prosto po-russki 6kl.A1

„Mācību grāmata”

Retorika A

2002

2008

6.

Mazākumtautību

lieteratūra

О. Филина

Страна читателей

„Mācību grāmata”

2003

7.

Ukraiņu literatūra

О. Савченко

 

Читанка, I частина

„Освiта”

2004

8.

Ukraiņu literatūra

О. Савченко

 

Читанка,  II частина

„Освiта”

2004

9.

Ukraiņu valoda

М. Вашуленко

Рiдна мова ,I частина

„Освiта”

2004

10.

Ukraiņu valoda

М. Вашуленко

Рiдна мова, II частина

„Освiта”

2004

11.

Mūzika

Ingrīda

Vilkārse,

Imants Vasmanis

Mūzika

„ Zvaigzne ABC”

2002

12.

Angļu valoda

Wetz, Ben

English Plus Starter. Student’s Book.

English Plus Starter. Work Book

“Oxford University

Press”

2013

 

Mācību literatūra 5. klase

 

Nr.

p.k.

Mācību

priekšmets

Izdevuma autors

Mācību grāmatas, darba burtnīcas

nosaukums

Izdevniecība

Gads

1.

Latviešu valoda

 

 

 

Literatūra

 

Z.Anspoka, M.Miņina

 

 

Rune M. u.c.

Latviešu valoda mazākumtautību

skolā. Mācību grāmata.

 

Literatūra 5.kl., māc. grām.

„Latviešu valodas

aģentūra”

 

 

Raka

2009

 

 

 

1998

2.

Dabaszinības

I.Vilks

Dabaszinības. Mācību grāmata.

Dabaszinības. Darba burtnīca

„ Lielvārds ”

2006

3.

Informātika

 

K. Veiss

Informātika pamatskolai. 5.kl.

„Zvaigzne ABC”

2011

4.

Matemātika

J.Mencis(sen)

J.Mencis (jun)

Matemātika

„Zvaigzne ABC”

2008

5.

Mūzika

Imants Vasmanis,

 Ingrīda Vilkārse

Mūzika

„Zvaigzne ABC”

2003

6.

Ukraiņu valoda

О. Глазова

Рiдна мова

„Освiта Украiни”

2005

7.

Ukraiņu literatūra

Раїса Мовчан

Українська лiтература

„Генеза”

2005

8.

Mājturība

M. Kulakova

Mājturība

„ Zvaigzne ABC”

2002

9.

Sociālās zinības

G. Andersone

Sociālās zinības. Darba burtn., 1., 2.d.

 

 „ Zvaigzne ABC”

 

2006

10.

Mazākumtautību

valoda

E.Arhangelska

Prosto po-russki 7kl,A1

Retorika A

2012

11.

Angļu valoda

Wetz, Ben

English Plus 1. Student’s Book.

English Plus 1. Work Book

“Oxford University

Press”

2011

 

 
Mācību literatūra 6. klase

Nr.

p.k.

Mācību

priekšmets

Izdevuma autors

Mācību grāmatas, darba burtnīcas

nosaukums

Izdevniecība

Gads

1.

Latviešu valoda.

 

 

 

Literatūra

J.Bernāne, L.Pamiljane, V.Vaivade.

 

Rune M. u.c.

Latviešu valoda mazākumtautību

skolā. Mācību grāmata.

 

Literatūra 6.kl., māc. grām.

„Latviešu valodas

aģentūra”.

 

 

Raka

2009

 

 

 

1998

2.

Matemātika

J.Mencis(sen)

J.Mencis (jun)

Matemātika

„Zvaigzne ABC”

2008

3.

Dabaszinības

 

I.Vilks

Dabaszinības. Mācību grāmata.

Dabaszinības. Darba burtnīca

„ Lielvārds ”

2007

4.

Informātika

K. Veiss

Informātika pamatskolai

„Zvaigzne ABC”

2011

5.

Sociālās zinības

Andersone G.

Sociālās zinības. Darba burtn., 1., 2.d.

Zvaigzne ABC

2008

6.

Latvijas vēsture 

Sarmīte Goldmane,

u.c..

Latvijas vēsture pamatskolai, 1.d.

Mācību grāmata.

Latvijas vēsture pamatskolai, 1.d.

Darba burtnīca

„Zvaigzne ABC”

2011

7.

Pasaules vēsture

Vilnis Purēns

Pasaules vēsture pamatskolai, 1.d.

Mācību grāmata.

Pasaules vēsture pamatskolai, 1.d.

Darba lapas

„RAKA”

2011

8.

Mūzika

Ilma Grauzdiņa,

Imants Vasmanis

Mūzika

„Zvaigzne ABC”

2004

9.

Ukraiņu valoda

О. Глазова

Рiдна мова

„Педагогічна

Преса”

2006

10.

Ukraiņu literatūra

Р. Мовчан

Українська лiтература

„Генеза”

2006

11.

Mazākumtautību

valoda

Arhangeļska E.

Просто по-русски 6 A1 līm.1.d.

„RETORIKA A”

2008

12.

Angļu valoda

Wetz, Ben

English Plus 2.  Student’s Book.

English Plus 2. Work Book

“Oxford University

Press”

2012

13.

Mājturība

M. Kulakova

Mājturība

„ Zvaigzne ABC”

2004

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Mācību literatūra 7. klase

 

Nr.

p.k.

Mācību

priekšmets

Izdevuma autors

Mācību grāmatas, darba burtnīcas

nosaukums

Izdevniecība

Gads

1.

Latviešu literatūra

 

Aija Kalve,

Ilze Sikāne,

Silvija Tretjakova

Latviešu literatūra (lasāmā grāmata)

 

„LVAVA”

2005

2.

Latviešu valoda

Svetlana Neilande

u.c.

Latviešu valoda mazākumtautību

skolā. Mācību grāmata.

Latviešu valoda mazākumtautību

skolā.

„Latviešu valodas

aģentūra”

2010

3.

Matemātika

Āboltiņa S.

Matemātika. 1., 2.d.

Zvaigzne ABC

2015

4.

Sociālās zinības

Gita Andresone

Sociālās zinības  

 

„Zvaigzne ABC”

2008

5.

Bioloģija

 

Anna Aizpure

 

Bioloģija. Botānika

„Zvaigzne ABC”

2012

6.

Ģeogrāfija

Agra Lipsberga

Ģeogrāfija. Mācību grāmata.

Ģeogrāfija. Darba burtnīca

„Lielvārds”

2011

7.

Latvijas vēsture 

S. Goldmane

Latvijas vēsture pamatskolai, 2.d.

Mācību grāmata.

Latvijas vēsture pamatskolai, 2.d.

Darba burtnīca

„Zvaigzne ABC”

2012

8.

Pasaules vēsture

S.Goldmane

Pasaules vēsture pamatskolai, 2.d.

Mācību grāmata

Pasaules vēsture pamatskolai, 2.d.

Darba lapas

“Zvaigzne ABC”

2013

9.

Informātika

K. Veiss

Informātika pamatskolai. 6.kl.

„Zvaigzne ABC”

 2011

10.

Mūzika

Ilma Grauzdiņa,

Imants Vasmanis

Mūzika

„Zvaigzne ABC”

2005

11.

Ukraiņu valoda

О. Глазова

Рiдна мова

„Зодіак - ЕКО”

2007

12.

Ukraiņu literatūra

В.  Цимбалюк

Українська лiтература

„Освiта”

2000

13.

Mazākumtautību

valoda

Arhangeļska E.

Просто по-русски A1 līm.2.d.

RETORIKA A

2011

14.

Angļu valoda

Wetz, Ben

English Plus 2. Student’s Book

English Plus 2. Work Book

“Oxford University

Press”

2012

15.

Mājturība

M. Kulakova

Mājturība

„ Zvaigzne ABC”

2006

 

 

Mācību literatūra 8. klase

 

Nr.

p.k.

Mācību

priekšmets

Izdevuma autors

Mācību grāmatas, darba burtnīcas

nosaukums

Izdevniecība

Gads

1.

Latviešu literatūra

 

Aija Kalve,

S.Tretjakova

Latviešu literatūra

 

„LVAVA”

2007

2.

Latviešu valoda

 

Iveta

Marševska,

Svetlana Neilande

Latviešu valoda mazākumtautību

skolā. Mācību grāmata.

 

„Latviešu valodas

aģentūra”

2012

3.

Bioloģija

Regīna Gribuste,

Daiga Brante

Bioloģija. Mācību grāmata.

Bioloģija. Darba lapas

„Lielvārds”

2012

4.

Matemātika

Baiba Āboltiņa

Matemātika, 1.daļa

„Zvaigzne ABC”

2014

5.

Matemātika

Baiba Āboltiņa

Matemātika, 2.daļa

„Zvaigzne ABC”

2014

6.

Sociālās zinības

Gita Andresone,

Guntars Catlaks

Sociālās zinības

„Zvaigzne ABC”

2009

7.

Ģeogrāfija

 

Druva-Druvaskalne,

N. Buile

Āzijas un Eiropas ģeogrāfija.

Mācību grāmata.

Āzijas un Eiropas ģeogrāfija.

Darba lapas

„Zvaigzne ABC”

2012

8.

Pasaules vēsture

Sarmite Goldmane

Pasaules vēsture pamatsk., 3.d.

Pasaules vēsture pamatskolai, 3.d.

 Darba burtnīca

„Zvaigzne ABC”

2015

9.

Latvijas vēsture 

Sarmīte Goldmane

Latvijas vēsture pamatskolai, 3.d.

Mācību grāmata.

Latvijas vēsture pamatskolai, 3.d.

Darba burtnīca

„Zvaigzne ABC”

2012

10.

Ķīmija

Modris Drille

Ķīmija

„Zvaigzne ABC”

2013

11.

Mūzika

Ilma Grauzdiņa,

Imants Vasmanis

 

Mūzika

„Zvaigzne ABC”

2005

12.

Fizika

 

Gailītis G.

Fizika pamatskolai

Fizika pamatsk. Praktiskie darbi 1.d.

 

Raka

2007

13.

Ukraiņu valoda

О. Глазова,

Ю. Кузнецов

 Рiдна мова

„Зодіак - ЕКО”

2008

14.

Ukraiņu literatūra

О. Бандура

 Українська лiтература

  „Освiта”

1998

15.

Mazākumtautību

Valoda

Arhangeļska E.

Просто по-русски. Māc.grām..

Retorika A

2012

16.

Angļu valoda

Falla, Tim,

Paul A Davies

Solution Pre-Intermediate.

Student’s Book.

Solution Pre-Intermediate.

Work Book

“Oxford University

Press”

2012

17.

Mājturība

M. Kulakova

Mājturība un tehnoloģijas

„ Zvaigzne ABC”

2008

 

 Mācību literatūra 9. klase

  

Nr.

p.k.

Mācību

priekšmets

Izdevuma autors

Mācību grāmatas, darba burtnīcas

nosaukums

Izdevniecība

Gads

1.

Latviešu literatūra

 

S.Lazdiņa

Latviešu literatūra

Lasāmā grāmata

„LVAVA ”

2011

2.

Latviešu valoda

 

I. Marševska,

S. Neilande

Latviešu valoda mazākumtautību

skolā. Mācību grāmata.

Latviešu valoda mazākumtautību

skolā. Darba burtnīca

„ LVAVA ”

2013

3.

Matemātika

Baiba Āboltiņa

Matemātika. 1.daļa

„Zvaigzne ABC”

2013

4.

Matemātika

Baiba Āboltiņa

Matemātika. 2.daļa

„Zvaigzne ABC”

2013

5.

Sociālās zinības

Gita Andresone,

Guntars Catlaks

Sociālās zinības

„Zvaigzne ABC”

2009

6.

Fizika

V. Rasmane,

Ā. Vītols

Fizika pamatskolai. 2.daļa

„RAKA”

2007

7.

Fizika

V. Rasmane,

Ā. Vītols

Fizika pamatskolai. 2.daļa.

 Praktiskie darbi

„RAKA”

2007

8.

Ģeogrāfija

 

G.Šustere

Latvijas ģeogrāfija. Mācību grāmat

„Zvaigzne ABC”

2012

9.

Latvijas vēsture 

Goldmane S.      

Latvijas vēsture pamatsk., 4.d.

Latvijas vēst. pamatsk., 4.d. Darba burtn.

„Zvaigzne ABC”

2015

10.

Pasaules vēsture

Goldmane S.

Pasaules vēsture pamatskolai, 4.d.

Pasaules vēsture pamatsk., 4.d., d. burtn.

Zvaigzne ABC

2016

11.

Bioloģija

R. Gribuste,

D. Brante           

Bioloģija. Mācību grāmata.

 

„Lielvārds”

2013

12.

Ķīmija

Modris Drille

Ķīmija

„Zvaigzne ABC”

2013

13.

Mūzika

Ilma Grauzdiņa,

Imants Vasmanis

Mūzika

„Zvaigzne ABC”

2008

14.

Ukraiņu valoda

О. Глазова

Рiдна мова

„Зодіак - ЕКО”

2009

15.

Ukraiņu literatūra

Б. Степашин       

Українська лiтература    

„Освiта” 

1998

16.

Ukraiņu literatūra

Б. Степашин       

Хрестоматiя.  Джерела пружно

б’ ють

„Освiта”

2002

17.

Mazākumtautību

valoda

Arhangeļska E.

Просто по-русски. Māc. grām..

Retorika A

2015

18.

Angļu valoda

Falla, Tim

Solution Pre-Intermediate.

Student’s Book.

Solution Pre-Intermediate.

Work Book

„Oxford University Press”

2012

19.

Mājturība

M. Kulakova

Mājturība un tehnoloģijas

„ Zvaigzne ABC”

2010

Mācību literatūra 10. klase

  

Nr.

p.k.

Mācību

priekšmets

Izdevuma

autors

Mācību grāmatas, darba burtnīcas

nosaukums

Izdevniecība

Gads

1.

Latviešu literatūra

 

A. Skalberga

Latviešu literatūra

„Raka”

2000

2.

Latviešu valoda

 

I.Urbanoviča

Latviešu valoda

 Zvaigzne ABC

2010

3.

Ekonomika

M. Siņicins

Biznesa ekonomiskie pamati

10.-12. klasei

„Raka”

2005

4.

Matemātika

I. Lude,

D.Briņķe

Matemātika 1.daļa, 2.daļa

„Pētergailis”

2008

5.

Fizika

E. Šilters.

U. Dzērve,

I. Eidiņš

Fizika.

Fizikas uzdevumu krāj. 10.kl.

  

„Lielvārds”.

Lielvārds

2007.

2005

6.

Ķīmija

Ā. Kaksis

Ķīmija

„Lielvārds”

2009

7.

Pasaules vēsture

J. Misāns,

V. Pāvulāne

Pasaules vēsture. 1.daļa

„Zvaigzne ABC”

2000

8.

Latvijas un

pasaules vēsture

V. Klišāns

Vēsture vidusskolai. I, II daļas.

„Zvaigzne ABC”

2003

9.

Informātika

Kārlis Veiss

 Informātika vidusskolai

„Zvaigzne ABC”

2007

10.

Bioloģija

Līga Sausiņa 

Bioloģija vidussk. 1., 2.d.

Mācību grāmatas.

 

„Zvaigzne ABC”

2008

11.

Ģeogrāfija

 

Z. Melbārde,

u.c.

Pasaules ģeogrāfija vidusskolai. 1.daļa.

Mācību grāmata.

 

„Zvaigzne ABC”

2009

12.

Mūzika

Rūta Bugavičute,

Vilnis Purēns

Mūzika vidusskolām

„Raka”

2012

13.

Ukraiņu valoda

О. М. Бiляєв

Українська мова

 „Освiта”

2000

14.

Ukraiņu literatūra

П. Хропко

Українська лiтература

 „Освiта”

2001

15.

Ukraiņu literatūra

Г. Семенюк

Українська лiтература,

Духовнi  кpиницi  I частина

 „Освiта”

1997

16.

Angļu valoda

Falla, Tim

Solutions: Intermediate. Student’s Book

Solutions: Intermediate. Work Book

„Oxford University Press”

2012

17.

Mazākumtautību

valoda

Е. Марченко,

З. Савельева

Путь 1. Krievu valoda. Māc. grām., darba burtn.

„Zvaigzne ABC”

2007

Mācību literatūra 11. klase

 

Nr.

p.k.

Mācību

priekšmets

Izdevuma autors

Mācību grāmatas, darba burtnīcas

nosaukums

Izdevniecība

Gads

1.

Latviešu literatūra

 

A. Skalberga

Latviešu literatūra

„Raka”

2000

2.

Latviešu valoda

 

I. Urbanoviča

Latviešu valoda

„Zvaigzne ABC”

2011

3.

Ekonomika

M. Siņicins

Biznesa ekonomiskie pamati

10.-12. klasei

„Raka”

2005

4.

Matemātika

I. Lude,

D.Mētra, u.c.

Matemātika. 1.daļa,  2.daļa

„Pētergailis”

2009

5.

Fizika

E. Šilters.

Vinogradovs S.

Fizika.

Fizikas uzdevumu krāj. 11., 12.kl.

 

„Lielvārds”.

Lielvārds

2006.

2006

6.

Ķīmija

Ā. Kaksis

Ķīmija

„Lielvārds”

2010

7.

Pasaules vēsture

V.Daukšte

I. Butulis

Pasaules vēsture. 2.daļa

 

„Zvaigzne ABC”

2001

8.

Latvijas vēsture

Kurlovičs G.

Latvijas vēsture vidusskolai. 1.daļa

„Zvaigzne ABC”

1999

9.

Informātika

A. Balode

Programmēšanas pamati

„Zvaigzne ABC”

2009

10.

Informātika

Kārlis Veiss

Informātika vidusskolai

„Zvaigzne ABC”

2009

11.

Bioloģija

Līga Sausiņa 

Bioloģija vidusskolai. 3.daļa.

Mācību grāmata.

„Zvaigzne ABC”

2009

12.

Ģeogrāfija

 

Z. Melbārde

Pasaules ģeogrāfija vidusskolai. 1. daļa.

Mācību grāmata.

 

„Zvaigzne ABC”

2009

13.

Mūzika

Rūta Bugavičute,

Vilnis Purēns

Mūzika vidusskolām

„Raka”

2012

14.

Ukraiņu valoda

О. М. Бiляэва

Українська мова

 „Освiта”

2000

15.

Ukraiņu literatūra

П. Хропко

Українська лiтература

„Освiта”

2001

16.

Ukraiņu literatūra

Г. Семенюк

Українська лiтература,

Духовнi  кpиницi  II частина

 „Освiта”

2000

17.

Angļu valoda

Falla, Tim

Solutions: Intermediate.

Student’s Book.

Solutions: Intermediate.

Work Book

„Oxford University Press”

2009

18.

Mazākumtautību

valoda

Е. Марченко,

З. Савельева

Путь 2. Krievu valoda. Māc. grām.

„Zvaigzne ABC”

1998

 

  Mācību literatūra 12. klase

  

Nr.

p.k.

Mācību

priekšmets

Izdevuma autors

Mācību grāmatas, darba burtnīcas

nosaukums

Izdevniecība

Gads

1.

Latviešu literatūra

 

A. Skalberga

Latviešu literatūra

„Raka”

2001

2.

Latviešu valoda

 

I. Urbanoviča

Latviešu valoda

„Zvaigzne ABC”

2012

3.

Ekonomika

M. Siņicins

Biznesa ekonomiskie pamati

10.-12. klasei

„Raka”

2005

4.

Matemātika

I. Lude,

D.Mētra, u.c.

Matemātika. 1.daļa,  2.daļa

„Pētergailis”

2009

5.

Fizika

 Edvīns Šilters.

Vinogradovs S.

Fizika.

Fizikas uzdevumu krāj. 11., 12.kl.

„Lielvārds”.

Lielvārds

2008.

2008

6.

Ķīmija

Ā. Kaksis

Ķīmija

„Lielvārds”

2012

7.

Pasaules vēsture

D.Bleiere

I. Butulis

Pasaules vēsture. 3.daļa

„Zvaigzne ABC”

2003

8.

Latvijas vēsture

G. Kurlovicš

Latvijas vēsture vidusskolai. 2. daļa

„Zvaigzne ABC”

2000

9.

Informātika

A. Balode

Programmēšanas pamati

„Zvaigzne ABC”

2009

10.

Ģeogrāfija

Z. Melbārde

Pasaules ģeogrāfija vidusskolai. 2. daļa.

Mācību grāmata.

 

„Zvaigzne ABC”

2010

11.

Bioloģija

 

Līga Sausiņa 

Bioloģija vidusskolai. 4.daļa.

Mācību grāmata

„Zvaigzne ABC”

2010

12.

Politika un

 tiesības

G. Catlaks,

J. Ikstens

Politika un tiesības vidusskolai

„Zvaigzne ABC”

2003

13.

Ukraiņu valoda

Р. В. Мовчан

Українська лiтература

 „Перун”

2001

14.

Ukraiņu literatūra

О. М. Бiляэва

Українська мова 10-12 класи

 „Освiта”

2004

15.

Ukraiņu literatūra

Р. В. Мовчан

Українська лiтература, Хрестоматiя

 „Перун”

2001

16.

Angļu valoda

Falla, Tim

Solutions: Upper-Intermediate.

Student’s Book.

Solutions: Upper-Intermediate.

Work Book

„Oxford University Press”

2009

17.

Mazākumtautību

valoda

Е. Марченко,

З. Савельева

Путь 3. Krievu valoda. Māc. grām.,

„Zvaigzne ABC”

1999

 

 

Laipni lūgti!

 
               
       

   Jūs esat apmeklētājs. ©