Valsts pārbaudes darbi

2022./2023. mācību gadā

Noteikumi par valsts pārbaudes darbu norises laiku 2022./2023. mācību gadā

Izdoti saskaņā ar Vispārējās izglītības likuma 4. panta 12. punktu
Ministru kabineta noteikumi Nr. 132
Rīgā 2022. gada 22. februārī (prot. Nr. 9 6. §)

I. Vispārīgais jautājums

1. Noteikumi nosaka valsts pārbaudes darbu norises laiku 2022./2023. mācību gadā izglītības iestādēs, kuras īsteno vispārējās pamatizglītības programmas un vispārējās vidējās izglītības programmas.

II. Valsts pārbaudes darbi par vispārējās pamatizglītības ieguvi

2. Eksāmeni notiek:

2.1. latviešu valodā (kombinēti, centralizēti) – rakstu daļa – 2023. gada 16. maijā, mutvārdu daļa – 16., 17., 18. un 19. maijā;

2.2. matemātikā (rakstiski, centralizēti) – 2023. gada 24. maijā;

2.3. vienā svešvalodā pēc izglītojamā izvēles (kombinēti) – rakstu daļa – 2023. gada 1. jūnijā, mutvārdu daļa – 1. un 2. jūnijā;

2.4. starpdisciplinārs valsts pārbaudes darbs (rakstiski) – 2023. gada 6. jūnijā.

3. Izglītojamiem, kuri attaisnojošu iemeslu dēļ nevar kārtot eksāmenus noteiktajā laikā, eksāmeni notiek:

3.1. latviešu valodā (kombinēti, centralizēti) – rakstu daļa un mutvārdu daļa – 2023. gada 8. jūnijā;

3.2. matemātikā (rakstiski, centralizēti) –  2023. gada 13. jūnijā;

3.3. vienā svešvalodā pēc izglītojamā izvēles (kombinēti) – rakstu daļa un mutvārdu daļa – 2023. gada 15. jūnijā;

3.4. starpdisciplinārs valsts pārbaudes darbs (rakstiski) – 2023. gada 19. jūnijā.

III. Valsts pārbaudes darbi par vispārējās vidējās izglītības ieguvi

4. Centralizētie eksāmeni notiek:

4.1. svešvalodā:

4.1.1. angļu valodā (optimālais mācību satura apguves līmenis, kombinēti) – rakstu daļa – 2023. gada 9. maijā, mutvārdu daļa – 9., 10. un 11. maijā;

4.1.2. angļu valodā (augstākais mācību satura apguves līmenis, kombinēti) – rakstu daļa – 2023. gada 9. maijā, mutvārdu daļa – 11. un 12. maijā;

4.1.3. franču valodā (kombinēti) – rakstu daļa un mutvārdu daļa – 2023. gada 10. maijā;

4.1.4. vācu valodā (kombinēti) – rakstu daļa un mutvārdu daļa − 2023. gada 11. maijā;

4.1.5. krievu valodā (kombinēti) – rakstu daļa un mutvārdu daļa − 2023. gada 12. maijā;

4.2. matemātikā (rakstiski) – 2023. gada 15. maijā;

4.3. kultūrā un mākslā (rakstiski) – 2023. gada 17. maijā;

4.4. vēsturē (rakstiski) – 2023. gada 19. maijā;

4.5. latviešu valodā (optimālais mācību satura apguves līmenis, kombinēti) – rakstu daļa – 2023. gada 22. maijā, mutvārdu daļa – 22., 23. un 24. maijā;

4.6. latviešu valodā (augstākais mācību satura apguves līmenis, kombinēti) – rakstu daļa – 2023. gada 22. maijā, mutvārdu daļa –  24. un 25. maijā;

4.7. ģeogrāfijā (kombinēti) – rakstu daļa – 2023. gada 25. maijā, praktiskā daļa – 26. maijā;

4.8. bioloģijā (kombinēti) – rakstu daļa – 2023. gada 29. maijā, praktiskā daļa – 30. maijā;

4.9. programmēšanā (rakstiski) – 2023. gada 31. maijā;

4.10. dizainā un tehnoloģijās (rakstiski) – 2023. gada 2. jūnijā;

4.11. ķīmijā (kombinēti) – rakstu daļa – 2023. gada 5. jūnijā, praktiskā daļa – 6. jūnijā;

4.12. sociālajās zinātnēs (rakstiski) – 2023. gada 7. jūnijā;

4.13. fizikā (kombinēti) – rakstu daļa – 2023. gada 8. jūnijā, praktiskā daļa – 9. jūnijā.

5. Izglītojamiem, kuri attaisnojošu iemeslu dēļ nevar kārtot centralizētos eksāmenus noteiktajā laikā, centralizētie eksāmeni notiek:

5.1. svešvalodā:

5.1.1. angļu valodā (kombinēti) – rakstu daļa un mutvārdu daļa – 2023. gada 12. jūnijā;

5.1.2. vācu valodā (kombinēti) – rakstu daļa un mutvārdu daļa – 2023. gada 12. jūnijā;

5.1.3. franču valodā (kombinēti) – rakstu daļa un mutvārdu daļa – 2023. gada 12. jūnijā;

5.1.4. krievu valodā (kombinēti) – rakstu daļa un mutvārdu daļa – 2023. gada 12. jūnijā;

5.1.5. ja izglītojamiem nepieciešams kārtot eksāmenu divās svešvalodās, tad otrajā svešvalodā (kombinēti) – rakstu daļa un mutvārdu daļa – 2023. gada 22. jūnijā;

5.2. matemātikā (rakstiski) – 2023. gada 14. jūnijā;

5.3. latviešu valodā (kombinēti) – rakstu daļa un mutvārdu daļa – 2023. gada 16. jūnijā;

5.4. vēsturē (rakstiski) – 2023. gada 19. jūnijā;

5.5. bioloģijā (kombinēti) – rakstu daļa un praktiskā daļa – 2023. gada 20. jūnijā;

5.6. kultūrā un mākslā (rakstiski) – 2023. gada 21. jūnijā;

5.7. ķīmijā (kombinēti) – rakstu daļa  un praktiskā daļa – 2023. gada 26. jūnijā;

5.8. sociālajās zinātnēs (rakstiski) – 2023. gada 27. jūnijā;

5.9. fizikā (kombinēti) – rakstu daļa un praktiskā daļa – 2023. gada 28. jūnijā;

5.10. ģeogrāfijā (kombinēti) – rakstu daļa un praktiskā daļa – 2023. gada 29. jūnijā;

5.11. dizainā un tehnoloģijās (rakstiski) – 2023. gada 30. jūnijā;

5.12. programmēšanā (rakstiski) – 2023. gada 3. jūlijā.

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Izglītības un zinātnes ministre A. Muižniece

 

https://lvportals.lv/skaidrojumi/344098-2022-2023-macibu-gads-brivdienas-un-parbaudes-darbi-2022

Papildu informācija:

http://www.niid.lv/eksameni

VALSTS PĀRBAUDES DARBU NORISES LAIKI 2021./2022. MĀCĪBU GADĀ


Likumi un MK noteikumi
 

  1) Valsts pārbaudes darbi  ==>

  2) Noteikumi par valsts pārbaudes darbu norises laiku  ==>  

  3) Kārtība, kādā izglītojamie atbrīvojami no noteiktajiem valsts pārbaudījumiem ==>

  4) Noteikumi par centralizēto eksāmenu saturu un norises kārtību ==> 

  5) Noteikumi par valsts pārbaudījumu norises kārtību ==> 

 6) Par valsts pārbaudījumiem (NIID.LV) ==>

  7) Pārbaudes darbu paraugi (Valsts izglītības satura centrs) ==>

  8) Iepriekšējo gadu uzdevumi ==>

 9) Valsts pārbaudījumu grafiks (VISC) ==> 

 10) Valsts pārbaudes darbu programmas (norises kārtība)  ==>

11) Kārtība, kādā izsniedzami valsts atzīti vispārējās izglītības dokumenti ==>

 

 

Laipni lūgti!

 
               

   Jūs esat apmeklētājs. ©