Iepirkumi.  Izsoles.

 

1. Iepirkumi - pašlaik nav.

2. Izsoles

a) Biroja telpu izsole -

Paziņojuma teksts:

 

Par nekustamā īpašuma Rīgā, Visvalža ielā 2 ,(iznomājamā platība 15,4 m²), būves kadastra apzīmējums 0100 031 0030 003, nomas līgumu.

20.11.2019. Rīgas Ukraiņa vidusskola noslēdza nekustamā īpašuma Rīgā, Visvalža ielā 4 (iznomājamā platība 15,4 m²), būves kadastra apzīmējums  0100 031 0030 003 ,  nomas līgumu ar SIA “ Krafts un Partneri ”, reģistrācijas Nr. 40003439828 nomas maksa  - EUR 62,50 mēnesī, ar termiņu līdz 21.11.2022


- Par iespēju iegūt nekustamā īpašuma nomas tiesības. ==>

- Pieteikums dalībai izsolē. ==>

- Izsoles nolikums. ==>

- Nekustamā īpašuma nomas līgums =>
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laipni lūgti!