Iepirkumi.  Izsoles.

 

1. Iepirkumi - pašlaik nav.

2. Izsoles

a) Biroja telpu izsole -

Paziņojuma teksts:

 
Par rakstiskas izsoles nolikumam nekustamā īpašuma Rīgā, Visvalža ielā 2, telpas Nr. 48, ar kopējo platību 15,4 m2, būves kadastra apzīmējums 0100 031 0030 003,  (turpmāk – Telpa) un Telpai piesaistītā zemesgabala (kadastra apzīmējums 0100 031 2038) 154/12014 domājamās daļas proporcionāli iznomātajai Telpu platībai, kas atbilst 5,28 m2 zemes platībai, nomas tiesību izsolei.


- Par iespēju iegūt nekustamā īpašuma nomas tiesības. ==>

- Pieteikums dalībai izsolē. ==>

- Izsoles nolikums. ==>

- Nekustamā īpašuma nomas līgums =>
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laipni lūgti!