Skolas kolektīvs

 

 

Administrācija

 Direktore

Lidija Kravčenko

Vietnieki izglītības jautājumos

Ināra Boka

Romāns Tilleris

 

Ārpusklases darba organizators

Egils Vilkaušs

Vietniece saimnieciskajos jaut.

Nadežda Poluiškina

 Pirmsskolas metodiķe

Līga Vuškarniece-Galkina

MA vadītāja

Ināra Boka

 

Atbalsta personāls

 Egīls Vilkaušs - soc. pedagogs

Sv. Gerasimova - psihologs

Ņina Greļova - medmāsa

Anna Veisa - logopēde

Alla Kiseļova - bibliotekāre

Tatjana Greļova - ped.karjeras konsultants

 

 

Pirmsskolas skolotāji:

Aiga Timmermane

Oleksandra Sapuzhak

Olena Peipa

Halyna Kram


Sākumskolas skolotāji:

 Ludmila Lotocka

Ieva Zālīte

Līga Vuškarniece-Galkina

Inga Garā

 

 Pamatskolas un vidusskolas skolotāji:

 Latviešu valoda un literatūra

Daina Pērle

Inta Līsmane


Ukraiņu
valoda un literatūra

Ludmila Lotocka

Irina Krūze

Halyna Kram


Svešvalodas (angļu, spāņu, franču)

Jeļena Lede

Ģirts Leilands

Ņina Jakovenko

 

 

 

Pamatskolas un vidusskolas skolotāji: 

Matemātika, fizika, datorika,  programmēšana, projicēšanas metodes

Tatjana Sildega

Svetlana Žuikova

Igors Krasņikovs

Romāns Tilleris


Ķīmija, bioloģija

Edgars Nokolajevs

Jekaterina Ļitvinova

 

Vēsture, politika, ģeogrāfija

Ilga Kapeniece
Teiksma
Kalniņa


Vizuālā māksla, mājturība

Darjana Ševčenko

Egīls Vilkaušs

 

Sports

Ilona Gogele

Jevgenijs Simonovs

Oksana Belovolova


Mūzika, koris

Boris Shvarts

Ņina Jakovenko

 

 

 

 

Laipni lūgti!

 
               
       

   Jūs esat apmeklētājs. ©