Skolas kolektīvs

 

 

 

Administrācija

 Direktore

Lidija Kravčenko

Vietnieki izglītības jautājumos

Līga Vuškarniece-Galkina

Romāns Tilleris

Ārpusklases darba organizators

Egils Vilkaušs

Vietniece saimnieciskajos jaut.

Valentīna Naļivaiko

 Pirmsskolas vadītāja

Olga Pelageičeva

Ināra Boka

MA vadītāja

Ināra Boka

Atbalsta personāls

 Egīls Vilkaušs - soc. pedagogs

Sv. Gerasimova - psihologs

Kims Ragaužs - ārsts

Darja Lipska - logopēde

Alla Kiseļova - bibliotekāre

 

 

 

 

 

 

 

 

Pirmsskolas skolotāji:

Vijolīte Purmale

Edīte Sauserde

Agnese Strautmane

Sanita Ikauniece


Sākumskolas skolotāji:

 Ludmila Lotocka

Ieva Zālīte

Līga Vuškarniece

Inese Janoviča

 

 Pamatskolas un vidusskolas skolotāji:

 Latviešu val. un literatūra

Solvita Suhanova

Ingrīda Lasinska


Ukraiņu , krievu val., literatūra

Anna Stepanova

Irina Krūze

Halyna Kram


Svešvaloda (angļu)

Laura Namniece

Ģirts Leilands

 

 

 

 

Pamatskolas un vidusskolas skolotāji: 

Matemātika, fizika, informātika,  programmēšana, tehniskā grafika

Ludmila Aronsone

Nikolajs Baborikins

Igors Krasņikovs

Romāns Tilleris


Ķīmija, bioloģija

Ineta Rumpe

Jekaterina Ļitvinova

 

Vēsture, politika, ģeogrāfija

Ilga Kapeniece
Ineta Rumpe


Vizuālā māksla, mājturība

Svetlana Zabela

Dainis Ļeļevs

 

Sports

Ilona Gogele

Jevgenijs Simonovs

Dainis Ļeļevs


Mūzika, koris

Tatjana Černova

Ksenija Pospelova

 

 

 

 

Laipni lūgti!

 
               
       

   Jūs esat apmeklētājs. ©