Logopēds

Skolā ir atbalsta centrs kurā skolas medicīnas darbiniekam, sociālajam pedagogam, logopēdam un psihologam ir savas darba telpas un pieņemšanas laiki.

Skolas atbalsta personāls ir iesaistīts skolēnu vajadzību izpētē, individuālo un grupu darbības  plānu  sastādīšanā,  problēmsituāciju  analīzē  un  sniedz  savam  profilam  atbilstošu palīdzību vai konsultāciju.

Skolas atbalsta personāls nodrošina skolēniem atbalstu mācību procesā, savstarpējo attieksmju korekcijā, personības izaugsmē, problēmsituāciju risināšanā.

Rīgas Ukraiņu vidusskolas atbalsta personāla darba grafiks

Logopēds:  Anna Veisa, Darja Lipska

Pieņemšanas laiki:

PIRMDIENA 14.00-18.00,

PIEKTDIENA 8.30-14.00

 

Logopēds strādā ar 1.–4. klašu skolēniem dažādu lasīšanas, rakstīšanas traucējumu korekcijai.  2010./2011.m.g.  logopēdijas  nodarbības  apmeklēja  55  sākumskolas  skolēni, mācību gada beigās  traucējumi pilnībā novērsti 14 skolēniem.  Logopēds kopā ar skolas psiholoģi  piedalās  nākamo  pirmklasnieku  t.s.  „Iepazīšanās  nodarbībās”,  kur  novēro  viņu gatavību  mācībām  skolā,  uzvedības  paradumus,  valodas  attīstību,  konstatē  nepieciešamos uzlabojumus, sadarbojas ar nākamo skolēnu vecākiem un skolotājiem.

 

Laipni lūgti!

 
            ©Uzmanību skolēni! Ir izsludināts skolas mājas lapas labākā priekšlikuma konkurss. Drīkst pieteikties visi, kam ir idejas un vēlme izveidot jauku skolas lapu. Ik pa laikam mēs redzam internetā dažādus projektu melnrakstus.  Atvainojamies par neērtībām.  
       

   Jūs esat apmeklētājs. ©