Noderīgas saites skolotājiem

 

  1) Valsts prezidents ==>>

  2) Saeima ==>>

  3) Ministru kabinets (MK) ==>>

  4) Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) ==>>

- Skola 2030: https://www.skola2030.lv/

5) Valsts izglītības satura centrs (VISC) ==>>

- vispārējā izglītība (standarti, programmas, valsts pārbaudījumi): http://visc.gov.lv/vispizglitiba/saturs/info.shtml
- aktualitātes: http://visc.gov.lv/aktualitates/info.shtml
- pieteikšanās VISC kursiem: https://talakizglitiba.visc.gov.lv/visp/login/index.php
palīgs klašu audzinātājiem: http://visc.gov.lv/audzinasana/metmat.shtml ; http://viaa.gov.lv/lat/karjeras_atbalsts/lat_karjeras_atbalsts/karjeras_atbalsts_jaunumi/

  6) Izglītības kvalitātes valsts dienests (IKVD):  ==>>

  - metodiskie materiāli: https://ikvd.gov.lv/publikacijas/metodiskie-materiali/

  7) Rīgas pilsēta un Dome (RD) ==>>

  8) Rīgas Domes Izglītības, kultūras un sporta departaments (RD IKSD) ==>>

  9) e-skola ==>>

  10) e-klase ==>>

  11) Pedagogi vērtē izglītības finansēšanas modeli "Nauda seko skolēnam" ==>>

  12) Par to, kā valsts apmaksā interešu izglītību ==>>

  13) Latvijas vēstnesis ==>>

  14) Portāls Latvija.lv ==>>

  15) Skolas mācību grāmatas ==>

 

Laipni lūgti!

 
               
       

   Jūs esat apmeklētājs.