Psihologs

Skolā ir atbalsta centrs kurā skolas medicīnas darbiniekam, sociālajam pedagogam, logopēdam un psihologam ir savas darba telpas un pieņemšanas laiki.

Skolas atbalsta personāls ir iesaistīts skolēnu vajadzību izpētē, individuālo un grupu darbības  plānu  sastādīšanā,  problēmsituāciju  analīzē  un  sniedz  savam  profilam  atbilstošu palīdzību vai konsultāciju.

Skolas atbalsta personāls nodrošina skolēniem atbalstu mācību procesā, savstarpējo attieksmju korekcijā, personības izaugsmē, problēmsituāciju risināšanā.

Rīgas Ukraiņu vidusskolas atbalsta personāla darba grafiks

Psihologs:  Svetlana Gerasimova

Kabineta numurs 045

Pieņemšanas laiki:

TREšDIENA 8.30-14.00

 

Laipni lūgti!

 
               
       

   Jūs esat apmeklētājs. ©   d>