Aktualitātes. Sadarbība ar skolu.

Vecāki un skola ir divi spārni – putna lidojumam.

Skolas padomes sastāvs

1. Vecāku pārstāvji:

Priekšsēdētājs: Valentins Kurmangaļijevs
2.kl. Nataliia Shylova
3.kl. Natalija Dmitrijeva
4.kl. Gatis Rūtiņs
5.kl. Anastasija Kurmangaļijeva
6.kl. Aleksandrs Pavlovs
7.kl. Marina Vahitova
8.kl. Natalija Žarkova
9.kl. Irina Serbinenko
10.kl. Irina Istjagina (vietniece)
11.kl. Aleksandrs Shvets
12.kl. Tatjana Karsayeva

2) Skolēnu pārstāvji:

- Diāna Stognija
- Jevgenijs Shvets

3) Skolas pārstāvji:

- Lidija Kravčenko, skolas direktore
- Ināra Boka, direktora vietniece izglītības jomā
- Romāns Tilleris, direktora vietnieks izglītības jomā
- Egīls Vilkaušs, sociālais pedagogs
- Ineta Rumpe, bioloģijas un ģeogrāfijas skolotāja
- Līga Vuškarniece-Galkina, sākumskolas skolotāja

  Sadarbība ar skolu.

 

Cienījamie Rīgas Ukraiņu vidusskolas skolēnu vecāki!
Visus šos gadus Rīgas Ukraiņu vidusskolas administrācija un pedagogu kolektīvs ir veiksmīgi sadarbojušies ar Jums bērnu audzināšanā un izglītošanā. Šī sadarbība ir viena no mūsu galvenajām prioritātēm.
11.maijā, piektdien, no plkst. 17.30 līdz 19.00 notiks Rīgas Ukraiņu vidusskolas skolēnu vecāku un pedagogu konference uz kuru aicinām Jūs visus piedalīties.

         Konferences tēma: „KĀ PALĪDZĒT BĒRNAM GŪT IEDVESMU MĀCĪTIES?”

 Konferences darba gaita:

1.      Bērnu priekšnesums veltīts Māmiņu dienai.

2.      Skolas direktores uzruna.

3.      Sociālo interešu institūta lektores lekcija.

4.      Ukrainas vēstniecības Latvijā pārstāvis par konsulārajiem jautājumiem.

5.      Tikšanas ar klašu audzinātājiem, priekšmetu skolotājiem, skolas administrāciju un atbalsta personālu par aktuālajiem jautājumiem.
 

 Ar cieņu!                                            Skolas direktore Lidija Kravčenko (tel.29415596)

Skolas padomes priekšsēdētājs V.Kurmangaļijevs

 

  1) Vecākiem jāziņo, ja bērns nav skolā  ==>>

  2) Skolēniem ir ne tikai tiesības, bet arī pienākumi ==>>

  3) Kad skolēnu pārceļ nākamajā klasē ==>>

  4) Otrgadnieku skaits skolās būtiski samazināsies ==>>

  5) Grozījumi Vispārējās izglītības likumā ==>>

  6) Skolas mācību grāmatas ==>

 

Arhīvs

 7.martā, plkst. 18.00 notiks skolas padomes sēde
 
Darba kārtībā:
               
      1) Skolas budžets
                      2) Absolventu izglītības iespējas Ukrainā
                      3) Skolēnu atpūtas iespējas vasaras nometnē Ukrainā
                      4) Eiropas projektu īstenošana profesionālajā apmācībā skolā
                      5) Sadarbība ar Ukrainas vēstniecību un ukraiņu diasporu Latvijā
                      6) sadarbība ar  partnerskolām Ukrainā

 

 8.novembrī notiks vecāku veidota skolas padomes sēde!
 
Visi aktīvie vecāki tiek aicināti:
 
1) Skolas mājas lapā izlasīt skolas attīstības plānu ==> un darba plānu ==>
  2) Apsvērt idejas un ierosinājumus, kā skolas padome var palīdzēt realizēt skolas attīstības plānu.

  Paredzētā sanāksmes dienas kārtība:
  1) Informācija par skolas aktivitātēm (10 min);
  2) Padomes nolikuma papildinājumu un grozījumu izskatīšana (15 min);
  3) Padomes priekšsēdētāja un vietnieka vēlēšanas (10 min);
  4) Padomes gada darba plāna izstrāde (30-40 min);
  5) Nākamās sanāksmes darba plāna un datuma noteikšana (10 min).

Notiek skolēnu uzņemšana skolas vasaras nometnē:

Vasaras dienas nometne

„Saulespuķe”

aicina vēl pieteikties jaunus dalībniekus!

 

Kopā mēs baudīsim sauli un atpūtu, svaigu gaisu, prieku, kustības, pārgājienus, ekskursijas,

interesantus piedzīvojumus, apslēptas mantas meklēšanu, noslēpumainu taku atklāšanu.

Mēs vāksim dabas materiālus, zīmēsim, gleznosim, veidosim, spēlēsim spēles un rotaļāsimies.

Mūs arī garšīgi pabaros trīs reizes dienā.

 

Nometne darbosies divās maiņās

no 4.jūnija līdz 22.jūnijam un no 25.jūnija līdz 13.jūlijam

 

Dalības maksa Ls 8.00 dienā.

Tālrunis uzziņām: 26006390 sk. Egils

 

 

 

Laipni lūgti!

 
               
       

   Jūs esat apmeklētājs. d>